Proxectos e BIM

A construción BIM é a clave do éxito profesional para a execución das nosas construcións e reformas

A colaboración continuada con Arquitectos, Enxeñeiros, Arquitectos técnicos e outros profesionais da rama da edificación e obra civil sumado as esixencias da actual normativa esixen cada vez mais unha comunicación rápida, dilixente e eficaz entre os diferentes actores implicados nun proxecto de edificación.

As novas tecnoloxías puxeron ao servizo do sector programas informáticos que hoxe en día son indispensables no dia a dia dos profesionais do sector da construcción, en Exprococ dispomos de persoal propio e cualificado, con unha visión global do proceso, manexando softwares de última xeración e intercambiando archivos de calquer tipo, para unha óptima colaboración entre profesionais.

Na transcurso das ultimas décadas, pasouse de debuxar a man a utilizar programas CAD de debuxo asistido por ordenador, o cal sigue sendo o mais habitual no sector, pero a evolución destes softwares deu lugar a unha nova xeración de programas nos que non se debuxa, senon que se constrúe virtualmete un edificio ou obra de enxeñería que contén toda a información relativa a cada elemento, proporcionando a facilidade de ter varios profesionais traballando nun único modelo, contemplando así a información necesaria e favorecendo a colaboración entre todos os axentes que interveñen; para todo o ciclo de vida do proxecto “Dende o deseño e a construcción, ata o mantemento”, estas novas ferramentas e procesos deron lugar a chamada “Metodoloxía BIM”.

Esta metodoloxía pode abarcar os proxectos e procesos tradicionais, pero está especialmente indicada para procesos de prefabricación e montaxe que se van incorporando no ámbito do sector paulatinamente.

Proyectos y bim CASA EN OBRA Exprococ Construcciones, reformas y rehabilitaciones de casas en Ourense