Servicios

Exprococ, comprometidos co resultado excepcional das obras nas que actuamos

En Exprococ abranguemos todas as fases de cada tipo de intervención no edificio, implicados en ocasións dende o deseño ata a execución das obras, ou comprometéndonos na execución de actuacións específicas de algunhas.

Aplicamos un método que garante unha análise exhaustiva das fases, capítulos e partidas do seu proxecto, para executar obras que coordinamos en todas as súas fases, permitíndoche só os mellores resultados en termos de tempo e custo así como as diferentes solucións que se poden aplicar para resolver o teus problemas.

De inmediato terás á túa disposición un equipo capaz de transformar as túas necesidades nun proxecto de obra nova.

Servicios proyecto fachada Exprococ Construcciones, reformas y rehabilitaciones de casas en Ourense
TEMPO DE ENTREGA
Garantía e cumprimento dos prazos establecidos, respectamos os prazos e mantemos constantemente informados os nosos clientes sobre o avance das obras que se nos encomenden.
Servicios proyecto salón Exprococ Construcciones, reformas y rehabilitaciones de casas en Ourense
OPTIMIZACIÓN DE CUSTOS
Unha obra rápida e razoable e termos económicos, tratamos de axustar os nosos servizos ás necesidades do cliente, os tempos e orzamentos de que dispoñen para as nosas actuacións, aconsellando e establecendo as solucións máis convintes para garantir un resultado óptimo e un cliente que nos recomende a outro.
Servicios 3 proyecto cocina Exprococ Construcciones, reformas y rehabilitaciones de casas en Ourense
COMUNICACIÓN CONSTANTE
Un contacto continuo e actualizado acompañarao en cada fase e trámite ata a finalización da obra, apoiándose nas tecnoloxías para unha comunicación continua e eficaz entre os diferentes profesionais que interveñen en unha obra.
Servicios 4 plano obra reforma Exprococ Construcciones, reformas y rehabilitaciones de casas en Ourense
REFORMA FUNCIONAL
Unha reforma total ou parcial para darlle un interior máis funcional e acolledor, aportando a nosa experiencia no ámbito do deseño común e máis complexo. Mesmo cando se trata de cousas complexas, aseguramos as mellores solucións, xa sexan instalacións innovadoras ou novas solucións para o fogar.