Traballos

EXCAVACION

Aquí temos algunhas fotos de traballos de Medición e replanteo, movementos de terras, demolicións e vaciados, recheos, cimentacións, drenaxes, impermeabilizacións, lousas, zapatas e muros de hormigón armado, así como outros elementos singulares:

CONSTRUCCIONS

Aquí temos algunhas fotos de traballos de Construcción en altitude, como forxados unidireccionais e macizos de hormigón, fachadas de cantería, muros, estructuras de madeira, e cubertas de diferentes tipoloxías (de tella, cubertas planas, en zinc, etc…) así como instalacións de chan radiante, eléctricas e outras…